Skip to content
Congrés online de feminisme i sororitat
4tcongrés-versioquadrada-Mesa de trabajo 11

Molt aviat / Muy pronto

Aviat podràs veure tot el què estem
preparant per aquesta Quarta edició!

Mentrestant espia les novetats
a les nostres xarxes socials…

Pronto podrás ver todo lo que estamos preparando para esta cuarta edición!

mientras tanto, espía las novedades en nuestras redes sociales…

Si vols veure què varem fer en edicions anteriors / Si deseas ver lo que hicimos en ediciones anteriores…